MISA meInvoice
Phần mềm hóa đơn điện tử được ưu chuộng nhất
Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ theo Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 78/2021/TT-BTC, Nghị định 123/2020/NĐ-CP
Là phần mềm tiên phong áp dụng công nghệ Blockchain bảo mật - an toàn dữ liệu tuyệt đối cho người dùng
Lập và phát hành hóa đơn nhanh chóng trên mọi nền tảng Web, Desktop, Mobile
Dễ dàng tra cứu - quản lý tập trung hóa đơn điện tử đầu vào
Tiết kiệm 80% thời gian nhập liệu, quản lý thủ công của Kế toán.
Dễ dàng tích hợp với các phần mềm khác như: phần mềm kế toán, bán hàng, quản trị,...
Đăng ký dùng thử miễn phí
Phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice
MISA meInvoice
Phần mềm hóa đơn điện tử được ưu chuộng nhất
Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ theo Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC và sẵn sàng đáp ứng Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 68/2019/TT-BTC, Nghị định 123/2020/NĐ-CP
Là phần mềm tiên phong áp dụng công nghệ Blockchain bảo mật - an toàn dữ liệu tuyệt đối cho người dùng
Lập và phát hành hóa đơn nhanh chóng trên mọi nền tảng Web, Desktop, Mobile
Dễ dàng tra cứu - quản lý tập trung hóa đơn điện tử đầu vào
Tiết kiệm 80% thời gian nhập liệu, quản lý thủ công của Kế toán.
Dễ dàng tích hợp với các phần mềm khác như: phần mềm kế toán, bán hàng, quản trị,...
7 ngày dùng thử
(Vui lòng bổ sung thông tin đơn vị để hoàn tất đăng ký dùng thử)
Thông tin tài khoản dùng thử phần mềm meInvoice.vn đã được gửi về email
Quý khách vui lòng kiểm tra email để tiếp tục dùng thử